POETRY

Een uitlaatklep van emotie. Twee bundels uitgebracht met diverse gedichten uit het leven. Mijn volgende bundel wordt verwacht in september 2019! Hieronder twee gedichten uit mijn laatste bundel "Veranderd". Iedere maand komen er twee nieuwe gedichten op deze pagina te staan, gecombineerd met een schilderij.

KOSMOS

 

Volg mij in een ruimteschip

naar de kosmos

waar sterren schitteren 

als diamanten

drijven tussen onwetendheid

en eeuwigheid

Durf te speculeren dat wij stofdeeltjes zijn

in de ochtendlucht

die opgaan in evolutie

en het lot

wordt aangetrokken door

kosmische muziek

waar een perfecte sneeuwklok

en een organisch zaadje van

de paardenbloem

zijn om ons te brengen

naar dromen van feiten

 

Reis met mij mee

wat ooit was, wat ooit zal zijn

 

 

180 graden draaien

 

In helder wit licht

schijnt jouw gezicht

de spiegel

laat zien

wie jij werkelijk bent

 

ervaar de transformatie

op zoek naar informatie

diep van binnen 

in het hart

voel de liefde

 

snij diep

in jouw ziel

die teer en fragiel

als een kind troost zoekt

in moeders schoot

 

hier verwekt en geboren

ga niet verloren

koers naar de horizon

jouw weg

is al uitgestippeld

 

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van mijn poëzie mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen d.m.v. druk, fotokopie, microfilm, opnamen of op welke andere wijze dan ook, hetzij de uitgever of auteur toestemming heeft gegeven.