OVER MIJ

Ellen Slegt (Amsterdam 17-09-1961)

 

Een kunstenaar noem ik mijzelf, die op basis van intuïtie kleuren en materialen uitkiest om vervolgens een pakkend beeld op doek te vervaardigen.

Ik ben autodidact en door zelfstudie begonnen met schilderen en schrijven toen ik nog heel jong was.

 

 

Naast het schilderen ben ik begonnen om poëzie te schrijven en heb twee bundels uitgebracht. De titel van mijn eerste bundel is"Dit Ben Ik"en van de tweede "Veranderd".

Mijn eerste bundel heb ik ervaren als een springplank, een sprong in het diepe om mijn gevoelens in beeld en geschrift te uiten en te publiceren.  

 

Als ik schilder, schrijf ik niet en visa versa

Beide disciplines gaan niet gelijk op, maar kruizen elkaar regelmatig en vormen dan samen één geheel.

Exposities en Kunstmarkten

 

- 2014  Gloeiend Voorjaar, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein met collega kunstenaar Mina Welleman

- 2014  Lentekronkels, ledenexpositie, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein

- 2014  Is Kunstzinnig?, ledenexpositie, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein

- 2014 Kunstmarkt Nieuwegein

 

- 2015 70 jaar vrij, diverse kunstenaars uit Nieuwegein, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein

- 2015 Kijk Nou!, ledenexpositie, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein

 

- 2016 Mooi! 25- jarig bestaan van KCN, ledenexpositie, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein

- 2016 Chaos, ledenexpositie, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein

- 2016 Ordening, ledenexpositie, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein

 

- 2017 Mijn Muze, ledenexpositie, bij Kunstenaars Centrum Nieuwegein

- 2017 Expositie in de Synagoge van Buren samen met kunstcollega Niny Zitman

- 2017 Kunstmarkt Haaksbergen

-2019 Expositie Uit het gevoel, gezamenlijke expo met Ad Witte, Jenneke Penning en Christa Kruger bij Kunstgein Podium in Nieuwegein (Gemeentehuis)

 

Poëzie Bundels

 

- 2011 Dit ben Ik. ISBN: 978-90-813934-1-6/NUR 306. UITVERKOCHT

- 2014 Veranderd (uitgeverij de Wilg) ISBN: 978-90-79288-61-8. UITVERKOCHT

- 2019 Zoals het is (uitgeverij de Wilg) ISBN: 978-94-92451-60-6 NOG TE KOOP via ehslegt@gmail.com

 

Alle rechten voorbehouden.

 

Gedichten uit beide uitgaves en gepubliceerde gedichten op deze site , mogen  niet openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie,microfilm, opnamen of op welke ander wijze dan ook, zonder toestemming van de auteur.

 

Gedichten uit de bundel "Veranderd", mogen  niet openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie,microfilm, opnamen of op welke ander wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.